Handlingar inför årsmötet 2018

I bifogad PDF-dokument hittar ni samtliga handlingar inför årsmötet 2018:

 • Verksamhetsberättelse 2017
 • Ekonomi
     – Balansrapport 2017
     – Resultatrapport 2017
     – Revisionsberättelse 2018
 • Verksamhetsplan 2018
 • Budget 2018
 • Inkomna motioner
 • Slutord

Väl mött lördagen den 21 april kl. 15:30 i Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 48 Sollentuna


United Movement - handlingar inför årsmöte 2018