Minior level 1

UMC MAJESTY – MINIOR LEVEL 1

KRITERIER LEVEL 1

Dessa kriterier avser ej träningslag som inte kräver några förkunskaper.


Gymnastik

Förkunskaper är god kroppskontroll. Kunna kullerbytta samt hjulning, vara nära mjukis bakåt. Kunna stå på händer mot vägg, magen mot väggen, 30 sekunder.


Bygg

Känna till grunderna inom bygg.