FÖRENINGSREGLER

Aktiva/Föräldrar

Våra roller som aktiva och föräldrar

 • Vi representerar och är ett gott föredöme för föreningen under tävlingar, uppvisningar och andra sammanhang inom sporten.
 • Vi kommer i tid till alla träningar, tävlingar eller andra evenemang.
 • Vi är jag goda lagkamrater/föräldrar som peppar alla i laget och bidrar till att alla trivs och känner sig välkomna.
 • Vi respekterar tränare genom att lyssna och följa de instruktioner som ges.
 • Vi ser till att aktiva inför varje träning och tävling har ätit och druckit ordentligt innan träningen börjar för att ha tillräckligt med energi för att orka med träningen.
 • Vi anmäler frånvaro i god tid till tränare.
 • Vi följer föreningens stadgar och direktiv samt regler och förstår att upprepade överträdelser kan leda till varning eller avstängning.

Tillägg för cheerleading

 • Vi accepterar och respekterar de beslut som tas av föreningens tränare angående vilket lag aktiva blir placerad i efter tryout. Våra tränare ser till den aktivas bästa och placerar alla aktiva i lag de är lämpade för i ålder samt utveckling för att ge dem de bästa förutsättningarna.
 • Vi respekterar närvaroreglerna som innebär att aktiva kommer på alla träningar med undantag vid sjukdom. Cheerleading är en lagsport där allas närvaro behövs för att laget ska nå sin fulla potential.

 

Våra tränare lägger ner mycket tid på sina lag och förväntar sig att de aktiva gör samma sak.

Träning

När det kommer till träning…

 • …kommer jag i tid.
 • …respekterar jag den hall jag tränar i och den utrustning jag använder och behandlar den varsamt.
 • …tar jag av alla smycken och piercingar för att undvika skador.
 • …får inte mobiler användas. Användandet av mobil får endast ske med godkännande av tränare.

Tillägg för cheerleading:

 • Vi använder skor anpassade efter cheerleading.
 • Naglar ska klippas korta för att inte skada någon.
 • Vi använder kläder avsedda för cheerleading, alltså inga pösiga toppar eller byxor och inte glatta material.
 • Vi ser till att håret är uppsatt utan att lösa strån hänger för ansiktet som kan störa.

Alkohol/Tobak

Alkohol och tobak är förbjudet att bruka i samband med träning, tävling eller andra evenemang med laget/föreningen. Överträdelse mot detta kan leda till direkt avstängning från laget/föreningen för att skydda den aktiva och andra aktiva mot skador. Detta gäller alla föreningens medlemmar.

Föreningen tar starkt avstånd från alkohol och tobak då det är dåligt för kroppen och hämmar utveckling.