Skadeanmälan

United Movement är medlem i Svenska Cheerleadingförbundet (SCF), och via medlemskapet är alla våra aktiva medlemmar försäkrade via förbundets olycksfallsförsäkring.

SCF har företaget Pensum som försäkringsförmedlare, och försäkringar tecknas nu hos försäkringsbolaget Svedea.

Du anmäler din skada med hjälp av skadeblanketten som du hittar på Svedeas webbsida:

https://www.svedea.se/gruppforsakringar/cheerleading