STYRELSEN

Per Thörnqvist

Ordförande

Elin Axelsson

Vice ordförande, ledamot

Fredrik Idermark

Kassör, ledamot

Jenny Thärnström

Sekreterare, ledamot

Tara Rejimand

Ledamot

SUPPLEANTER

Susanne Lundqvist

Suppleant

Maria Jacobsson

Suppleant

Sofie Asp

Suppleant

Sofia Ollesdotter

Suppleant