MOONLIGHT – Miniminior Träning Fortsättare

UMC MOONLIGHT – MINIMINIOR TRÄNING FORTSÄTTNING

Detta är en träningsgrupp för de som hållit på ett tag med cheerleading och lärt sig grunderna.